Basit “For Döngüsü” Örneği (Klavyeden Girilen ‘n’ Değerinin Kendi Değerine Kadar Çarpım Değerleri )

 

Programımız klavyeden girilen bir sayının kendi değerine kadar bütün çarpanlarını ekrana yazdırır.

asdas

 

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n,sayac=0,carpim=0;
 cout<<"Bir Sayi Giriniz : ";
 cin>>n;
 for(int i=1 ; sayac<n ; i++)
 {
 if(n*i)
 carpim += n;
 sayac++;
 cout<<sayac<<". carpim = "<<carpim<<endl;
 }
 system("pause");
 return 0;
}

Basit “For Döngüsü” Örneği (1’den n’e Kadar Olan Sayıların Toplamı)

cpp ornegi 2

For döngüsünü kullanarak yapılabilecek basit bir C++ örneği.Programımız 1’den klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları toplar ve ekrana yazdırır.

 

# include <iostream>
using namespace std;
int main()
 
{
  int a;
 
  cout<<"Sayi girin : ";
  cin>>a;
 
  int toplam = 0;
  for(int b=1; b<=a; b++)
 
  {
    toplam +=b;
 
     }
 
 
  cout<<toplam;
 
 
  return 0;
}

 

Basit “For Döngüsü” Örneği (2 Sayı Arasındaki Sayıların Faktöriyelini Yazdırma)

Programımız klavyeden istenen 2 sayının ve aralarındaki sayıların faktöriyelini hesaplayıp ekrana yazdırır.

cpp ornegi
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 
{
 
int a,b,F=1;
  cout<<"Birinci sayiyi girin : ";
  cin>>a;
    cout<<"Ikinci sayiyi girin : " ;
  cin>>b;
 
  for(int i=a; i<=b; i++)
  {
for(int f=1; f<=i; f++ )
F *= f;
 
 
cout<<i<<" Faktöriyel : "<<F<<"\n";
F=1;
  }
 
 
 
 
  return 0;
}